Nyitvatartás: H-P: 7.00 - 15.00

Telefonszám: +36 70 779 09 97

MIR - KIR

Az ENVISZOLG Kft. fluidágyas-, pirolitikus- és vegyszeres technikákkal történő festékeltávolítás tevékenységeket, valamint szemcseszórást folytat. Cégünk elkötelezte magát, hogy a szolgáltatásaink színvonalával maradéktalanul megfeleljünk a megrendelőink követelményeinek a környezetvédelmi- és jogszabályi előírásoknak.

MIR: ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszer

MIR: ISO9001:2015

ENVISZOLG – MINŐSÉGBEN MINDIG AZ ELSŐ!

E törekvésünknek keretet adva vezeti be és működteti cégünk az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti Minőség Irányítási Rendszert, amely szabályozza folyamatainkat, biztosítja a folyamatos fejlődést és megfelelő színvonalú teljesítést.

Száma: FECR 3539/22
Érvényessége: 2025.01.16.
Kiadta: Ferrcert Tanusító és Ellenőrző Kft.

A Kft. minden munkatársa közös érdekének tartja a minőségirányítási rendszer működtetését és tisztában vannak azzal, hogy ennek következetes megvalósítása az üzleti partnereink megelégedettségét, társaságunk stabilitását, növekedését, munkatársaink személyes boldogulását is jelenti.

KIR: ISO 14001:2015

KIR: ISO 14001_2015 Az ISO 14001 Kör­nye­zet­köz­pon­tú Irá­nyí­tási Rendszer a kör­nye­zet­vé­de­lem irán­ti el­kö­te­le­zett­séget és a jog­sza­bá­lyi meg­fe­le­lő­séget tükrözi azon vállalatunknál. Ez biztosítja azt is, hogy a munkatársak, a dolgozók környezettudatosabbá válnak, így nem csupán a szervezet filozófiája, de munkavégzése is nagyobb fokú bizalmat kelt a közvélemény irányába. A kör­nye­zet­tu­da­tos gon­dol­ko­dás­nak és így a Kör­nye­zet­köz­pon­tú Irá­nyí­tá­si Rend­szer megfelelő és ha­té­kony mű­köd­te­té­sé­nek ered­mé­nye­kép­pen vállalatunk ar­ra tö­rek­szik, hogy a ter­mé­sze­ti erő­for­rá­sok fel­hasz­ná­lá­sát csök­kent­se, a kör­nye­zet­szennye­zést meg­előz­ze, és a kör­nye­zet ter­he­lé­sét minimalizálja. Az ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer bevezetésével vállalatunk költségei is csökkennek, hiszen elkerülhetővé válnak általa az esetleges környezetvédelmi bírságok, váratlan kiadások is.

Száma: FECK 3540/22
Érvényessége: 2025.01.16.
Kiadta: Ferrcert Tanusító és Ellenőrző Kft.